Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda

UA | educació digital del futur

Benvingut al Portal de l'Educació Digital del Futur (UAedf), un portal des del qual podràs accedir a tot l'ensenyament digital desenvolupat i impulsat des de la Universitat d'Alacant.

Destaquem...

 

MOOC

Descobreix una nova concepció metodològica docent en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

 

PÍNDOLES FORMATIVES UA (PUA)

Són objectes multimèdia d'aprenentatge, generats per professorat expert, de curta durada, no més de 10 minuts, que de forma independent o conjunta serveixen de suport a la docència presencial i no presencial.

 

OPENCOURSEWARE

OpenCourseWare és un programa internacional de publicació de materials de les assignatures de l'Educació Superior.

 

Escola de Doctorat

L'Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant és el centre responsable acadèmicament i administrativament d'organitzar i coordinar els estudis de doctorat.

MOOC 
destacats

Aquests són els MOOC destacats de la Universitat d'Alacant.

Planificación de la publicidad online

NOVA CONVOCATÒRIA
2017 - 2018

Aquest curs es dirigeix especialment als estudiants de Publicitat i Relacions Públiques però també a totes aquelles persones que vulguen iniciar-se en el món de la planificació de la publicitat digital.

Herramientas básicas para la ciencia de datos

Per a aconseguir ser un especialista en anàlisi de dades s'ha començar coneixent les eines d'ús habitual per a un data scientist . Amb aquest curs coneixeràs les eines habituals per a generar gràfics avançats. A més, aprendràs a generar informes que executen automàticament un algorisme i a obtenir com a eixida un fitxer Word, PDF o HTML amb els resultats, combinant text, anàlisi i gràfics. Per a aquest curs no cal tenir coneixements previs, ja que conté tota la informació necessària per a formar-te en les eines bàsiques d'un científic de dades.

Inici: octubre de 2017.

Puente a la matemática superior

Aquest és un curs de 4 setmanes que pretén servir de pont entre les matemàtiques apreses en l'educació preuniversitària i les matemàtiques que et trobaràs a l'entrada en primer curs d'universitat. Està orientat tant als estudiants que recentment han acabat 2n de batxillerat com als que fa anys que van cursar aquest nivell o els que tenen una formació distinta. Per descomptat, si simplement tens interès per millorar la teua cultura matemàtica, també trobaràs en aquest curs un bon aliat.

Inici: setembre de 2017.

SQL fácil, fácil

SQL fàcil, fàcil és un altre curs sobre SQL. Què oferim de nou? Intentem que aprengues una mínima part del llenguatge SQL, la base, el fonament i el que s'utilitza tots els dies de treball amb bases de dades relacionals. I més important: volem que veges el que passa dins, com es divideixen i es combinen les dades des que preguntes a la base de dades fins que n'obtens la resposta.
Inici: març de 2017.

Herramientas para la gestión territorial sostenible del agua

Aquest curs subministra una informació pluridisciplinària de gran utilitat per a tots els interessats en la gestió del territori, del medi ambient i de l'aigua.
Inici: 21 de febrer de 2017.

Vigilancia tecnológica: herramientas y estrategias para innovar.

L'objectiu principal d'aquest MOOC és aprendre com utilitzar les pràctiques empresarials de Vigilància tecnològica per aprofitar al màxim la informació estratègica i tecnològica en els projectes emprenedors.
#MoocVT s'ha desenvolupat per l'Observatori Virtual de Transferència de Tecnologia (OVTT) de la Universitat d'Alacant.
Durada: 30 hores. - Inici: octubre 6, 2016
Certificat per: Observatori Virtual de Transferència de Tecnologia (OVTT), de la UA.

Políticas sociolaborales. Marco normativo

A través del present curs s'analitzaran els caràcters generals de les polítiques públiques, els processos i nivells en què es duen a terme, el marc normatiu del sistema nacional d'ocupació, i les diferents polítiques sociolaborals sectorials, amb especial referència a les polítiques d'ocupació i de col·locació.

Retail Marketing. Una visión en España

T'agrada anar a comprar? T'has plantejat muntar el teu propi negoci? Per què uns detallistes tenen èxit i uns altres no? Què és el "retailing"? Et diu alguna cosa aquesta paraula? Aquest MOOC té com a objectiu recórrer, de forma senzilla, les claus sobre el Retailing Màrqueting.

MOOC TLH

Els nous reptes de les tecnologies del llenguatge humà. Una panoràmica divulgativa de l'estat actual de la recerca en tecnologies del llenguatge humà (TLH) i les aplicacions socials i econòmiques que tenen.

Didáctica de la geografía

Aquest MOOC us ajudarà a iniciar-vos en la coneguda eina Google Earth. L'estructura de les lliçons en què s'organitza el curs us permetrà conèixer, manejar i implementar amb agilitat i eficàcia les funcions bàsiques d'aquesta eina per a l'ús didàctic en l'aula o per a la utilització personal.

XarxaMOOC

Introducció al llenguatge d'especialitat en les universitats de llengua catalana. Eines digitals per als futurs estudiants de la Xarxa Vives d'Universitats.

Píndoles
formatives

Aquestes són les píndoles formatives destacades de la Universitat d'Alacant.Curs Python per a científics i enginyers
Col·lecció de vídeos
python2python4

Curs d'introducció a Python impartit per Juan Luis Cano (pybonacci.wordpress.com) i organitzat per CAChemE (cacheme.org) amb el temari següent: Introducció a la sintaxi de Python Ús del Notebook d'IPython Introducció a NumPy Representació gràfica amb matplotlib Anàlisi numèrica amb SciPy Càlcul simbòlic amb SymPy Introducció a la depuració, testing i bones pràctiques Instal·lació de Python en Windows Aquest material ha sigut elaborat gràcies a l'ajuda econòmica concedida pel Departament d'Enginyeria Química i l'Escola Tècnica Superior de la Universitat d'Alacant

El Pati de la Ciència
Col·lecció vídeos
paticienciapaticiencia2

Experiències científiques per als xiquets de l'Escola d'Estiu de la Universitat d'Alacant El Pati de la Ciència és un conjunt d'activitats per a divulgar la ciència de manera divertida i amena. Reivindiquem una ciència divertida i pròxima, que siga capaç d'il·lusionar i divertir els xiquets que participen en l'Escola d'Estiu de la Universitat d'Alacant. Amb aquesta forma nova, divertida i amena de divulgar la ciència, esperem que els xiquets gaudisquen, aprenguen i obtinguen una visió més atractiva de la ciència. Coordinadora: Isabel Abril (Departament de Física Aplicada, Universitat d'Alacant) Assessor: Rafael García Molina (Universitat de Múrcia).

Programari social en aules digitals de formació del professorat
E-continguts, creativitat i accessibilitat
softwaresocial3softwaresocial2

Una de les principals línies de treball del grup de recerca EDUTIC-ADEI de la Universitat d'Alacant se centra en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) relacionades amb l'educació. Des de l'any 2006 aquest grup de recerca ha estat treballant de manera interdisciplinària, entre altres línies temàtiques relacionades, pel que fa a la integració de les TIC en la docència universitària. En aquest vídeo, es presenta una de les experiències educatives que s'han desenvolupat en el si d'EDUTIC-ADEI en la qual alumnes del Grau de Mestre en Educació Primària i en Educació Infantil han utilitzat programari social per a elaborar i publicar e-continguts (continguts en format electrònic) que puguen utilitzar-se en l'àmbit educatiu, aprofitant d'aquesta manera els recursos multimèdia, hipertextuals i telemàtics que ofereix Internet per a compartir coneixement (veure http://recursosedutic.blogspot.com.es/).

Model tècnic de disseny curricular
disenyocurricular3

Descripció del model tècnic de disseny curricular

Canvis en Facebook
facebook3facebook2

En aquest vídeo Araceli Castelló repassa els canvis que Facebook ha fet els últims mesos de 2013 i els que ha implementat en 2014, i destaca els avantatges de tenir una pàgina en la plataforma enfront d'un perfil

Mètode psicofísic d'escala
optica3

Mètode psicofísic d'escala

Opencourseware

Aquests són els Opencourseware destacats de la Universitat d'Alacant.

Comerç just (2014)
Mayo de Juan i Elena González-Gascón
Màrqueting
screeningMaig de Juanelena

En aquest curs, presentat per les Dres. Mayo De Juan Vigaray i Elena González-Gascón, es presenta una col·lecció de vídeos dins de la sèrie de tipologies comercials que tracten sobre el comerç just (CJ). Així es tractaran els aspectes següents: què és el CJ i quins en són els principis, els orígens i l'expansió del CJ, les institucions que el regulen, els principals productes comercialitzats en el CJ, el CJ a Espanya, les funcions de distribució que té el CJ,  el procés de comercialització,  el futur del CJ -parant esment al consum responsable i ètic-, i les principals tendències del CJ.

Foto: eriktorner (CC)

Europa i el Món Mediterrani Contemporanis: Estructures i Dinàmiques de Canvi
José Miguel Santacreu
Europa i el món
europaimonsantacreu

Assignatura dedicada a l'explicació dels principals conceptes i categories de la història contemporània a Europa i el món mediterrani, així com a l'anàlisi dels grans processos socials i culturals que tenen lloc en aquest període de la història de la humanitat en el món europeu i mediterrani.

Ensenyar ciències per indagació en els primeres etapes de l'Educació
Antonia Trompeta i Manuel Navarro
DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
ensenarcienciasensenarciencias2

L'assignatura pretén acostar el futur professorat de Coneixement del Medi a la metodologia d'ensenyament de les ciències per indagació. S'estudien les grans idees de la ciència, els conceptes claus, els habilitats i actituds científiques necessàries per a aconseguir una correcta alfabetització científica des d'infantil. Al llarg del curs s'analitzen les idees acientífiques que és necessari rebutjar o prevenir i s'aplica una metodologia per indagació en l'estudi de temes considerats rellevants per la comunitat científica internacional. L'assignatura, a més, pretén unir les ciències a les matemàtiques i la tecnologia seguint la tradició del Projecte Fibonacci IBSMTE- 7th framework EU, en el qual ha treballat en el període 2010/2013. Es tracta d'una assignatura troncal de 6 crèdits de 2n curs.

Foto: @Doug8888

Introducció a Xampp i MySQL (2012)
Sergio Luján i Armando Suárez
Enginyeria Informàtica, Multimèdia
xamppxampp2

Materials en vídeo del curs. XAMPP és una plataforma de desenvolupament per als sistemes operatius Linux, Windows, MacOS X i Solaris que inclou Apache, MySQL, PHP i Perl. En aquest curs es mostra una introducció al maneig de bases de dades relacionals orientades a l'explotació en la web. Es comença per una breu descripció dels passos a seguir per a instal·lar l'entorn de servidors Xampp: Apache, Php i MySQL, amb unes breus anotacions sobre configuració del servidor de base de dades i l'eina client phpMyAdmin. A continuació, després de mostrar el context en el qual naixen les bases de dades relacionals, una guia sobre les operacions més habituals que es fan en phpMyAdmin per a gestionar bases de dades en MySQL.

Introducció a la recerca literària
Juan Antonio Ríos
Màster Universitari en Estudis Literaris
infoliterariosinfoliterarios2

Aquesta assignatura tracta de proporcionar una sèrie de consells, indicacions i suggeriments relacionats amb els objectius i la metodologia de la recerca literària, posant l'accent en la realització del treball fi de màster i la tesi doctoral.

Foto: Gianluca Golino (CC)

Estructures metàl·liques (2012)
Francisco de B. Varona
Enginyeria de la construcció
strucmetalestrucmetal2

Aquesta assignatura tracta del disseny, càlcul, comprovació i construcció de les estructures metàl·liques realitzades amb acers estructurals. Se centra fonamentalment en els elements d'edificacions i es recolza en la normativa del Codi Tècnic de l'Edificació. Els continguts desenvolupen els principals estats límit últims i de servei i el dimensionament d'unions caragolades i soldades.

Foto: Inti  (CC)

Estructures de formigó armat i pretesat (2011)
Francisco de B. Varona
Grau en Enginyeria Civil, Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques, Grau en Enginyeria Geològica.
hormigonhormigon2

L'assignatura "Estructures de Formigó Armat i Pretesat" tracta del disseny, càlcul, comprovació i construcció de les estructures realitzades amb formigó estructural. Se centra fonamentalment en aquelles de formigó armat i es recolza en la Instrucció Espanyola de Formigó Estructural, coneguda com a EHE-08. Els seus continguts desenvolupen els principals estats límit últims i de servei i els detalls constructius bàsics de l'armat d'elements de formigó: bigues, suports, murs de contenció, elements senzills de fonamentació i regions de discontinuïtat. L'assignatura inclou una breu introducció als elements isostàtics de formigó pretesat.

Foto:  Sergio Pena Corpa  (CC)

Assignatures
en obert

Aquestes són les assignatures
en obert destacades de la Universitat d'Alacant.Llenguatges i paradigmes de programació (2013-14)
MOODLE
Enginyeria i Arquitectura
lenguajesyparadigmas

L'assignatura es formula a partir de la premissa que els estudiants coneixen amb certa profunditat alguns llenguatges de programació, principalment imperatius i orientats a objectes. El seu objectiu principal és que els estudiants aconseguisquen una major perspectiva i puguen raonar en general sobre els llenguatges de programació. ¿Quins elements són comuns als llenguatges de programació? ¿Quines característiques tenen? ¿Quins en són els elements essencials i els accessoris? ¿Quines famílies o paradigmes de llenguatges podem identificar? ¿Com dissenyem un bon llenguatge de programació? Dominant aquests continguts serà molt més fàcil aprendre nous llenguatges de programació, identificar-ne els aspectes essencials i fins i tot ser capaç de dissenyar llenguatges específics orientats a dominis concrets.

Imatge: Atribució No comercial Compartir sota la mateixa llicència NguyenDai

Metodologies àgils de desenvolupament de Programari (2013-14)
MOODLE
Enginyeria i Arquitectura
metodologiasagiles

L'assignatura Metodologies Àgils de Desenvolupament de Programari es desenvolupa en quart curs del grau, en l'especialitat Enginyeria del Programari.

En cursos i assignatures anteriors els estudiants s'han enfrontat al problema del desenvolupament de projectes de programari d'una certa magnitud. Han après a identificar-ne les funcionalitats, a definir-ne el model de dades i a dissenyar, desenvolupar i provar una solució de programari que compleix correctament els requisits especificats. També han conegut i utilitzat alguna metodologia àgil com Scrum.

En aquesta assignatura aprendrem en profunditat els valors, principis i pràctiques que fonamenten les metodologies àgils. També coneixerem eines, frameworks i llenguatges de programació amb els quals es pot fer un desenvolupament ràpid i flexible per a enfrontar-nos amb èxit al problema del canvi de prioritats i especificacions en el desenvolupament d'un projecte de programari. Aquestes metodologies permetran guiar i coordinar el treball iteratiu d'un equip, amb l'objectiu d'obtenir un programari que satisfaça les necessitats dels usuaris finals.

El seu coneixement, juntament amb el d'altres assignatures del mateix itinerari, permetrà que l'estudiant s'integre sense problemes en equips de disseny i desenvolupament de projectes de programari, sent capaç de participar en tots els aspectes del procés i fins i tot de proposar noves pràctiques i metodologies en aquelles empreses de programari que utilitzen metodologies i eines més tradicionals.

 

Imatge: Atribució No comercial Compartir sota la mateixa llicència marsmet546

Tecnologies web 2013-14
MOODLE
Enginyeria i Arquitectura
tecnologiasweb

Introduir l'alumne en:

Els principis bàsics de funcionament de les aplicacions web, i les tecnologies disponibles per a desenvolupar-les.
La creació d'interfícies web amb HTML i CSS, incloent-hi les peculiaritats dels dispositius mòbils
El desenvolupament d'aplicacions web, centrant-se sobretot en el desenvolupament de la part del client amb el llenguatge Javascript, i abordant conceptes bàsics de la programació en el servidor.
En finalitzar, l'alumne hauria de ser capaç de desenvolupar una aplicació web completa en el costat del client, accessible mitjançant navegador web estàndard o dispositiu mòbil. A un nivell bàsic, també ha de comprendre els principis de desenvolupament de l'aplicació en el costat del servidor.

 

Imatge: Atribució No comercial Compartir sota la mateixa llicència ntr23

Aplicacions distribuïdes en Internet (2013-14)
MOODLE
Enginyeria i Arquitectura
aplicacionesdistribuidas

Desenvolupament d'aplicacions web amb arquitectures orientades a serveis (SOA)

Blocs temàtics:

  •     HTTP i arquitectures d'aplicacions web
  •     Desenvolupament en el client
  •     Desenvolupament en el servidor amb serveis REST
  •     Llenguatges, tecnologies i eines
  •     En el client: HTML/CSS, Javascript
  •     En el servidor: Ruby, Java

 

Imatge: Atribució No comercial Sense obres derivades lourdesmunozsantamaria